O hodowli Mis-Maz

Hodowla Mis-Maz powstała w połowie lat osiemdziesiątych. Nazwa pochodzi po części od nazwy miasta (Mińska Mazowieckiego), w którym się ona znajduje. W hodowli urodziło się już ponad 100 miotów. Obecnie hodujemy na 12-stu sukach przy dużej pomocy grona osób związanych z hodowlą. Założycielem i właścicielem hodowli z przydomkiem Mis-Maz jest sędzia kynologiczny Waldemar Federak.


     

Hodowla Mis-MazHistoria

Pierwszym psem rodowodowym, którego nabyłem był TERI z Wiślanego Portu. Jak na tamte czasy był to wybitny pies z linii Canto von Arminius. Wystawiałem go bardzo dużo po całej Polsce, a nawet w Czechach i NRD - co po niedługim czasie zaowocowało uzyskaniem przez niego championatu. Na wystawie klubowej w 1987 roku został on wybrany przez sędziów niemieckich - Kaspera i Mayera - najlepszym psem z polskiej hodowli. Miałem bardzo udany początek, zatem później było mi dużo łatwiej wystartować jako hodowca z przydomkiem Mis - Maz. Przez te lata udało mi się wyhodować dużo pięknych owczarków, które na stałe wpisały się do historii polskich hodowli owczarków niemieckich.

Pierwszy raz grupa hodowlana Mis - Maz została pokazana na Wystawie Klubowej w Rybniku w 1994 roku - zajęła ósme miejsce na szesnaście startujących hodowli. Od tego czasu hodowla występuje nieprzerwanie zajmując znaczące miejsca. W 1998 roku w Sieradzu została uznana za najlepszą, wygrywając wystawę klubową, którą to sędziowali wyłącznie sędziowie SV.

Rok później, w 1999 roku, była druga. Ten sam wynik powtórzył się w 2002 roku w Więcborku, gdzie trzy klasy wygrały owczarki z przydomkiem Mis -Maz, a sześć otrzymało Czołówkę Polski.